Plánované akce a jejich termíny v roce 2019…

9. 2. 2019 nohejbalový turnaj, velký sál od 10:00
18. 5. 2019 výlet do Hostýnských vrchů, viz aktuality
8. 6. 2019 volejbalový turnaj
5. 10. 2019 Sokol spolu v pohybu – jednodenní výlet pro členy TJ a ostatní, Lednicko – Valtický areál