Po dvou sezónách uzavření tělocvičen obnovujeme pravidelné cvičení s dětmi i další aktivity! Pravidelné cvičení během školního roku bude probíhat ve dnech úterý a čtvrtek, viz rozpis níže. Cvičení nejmladších žáků a žákyň (1. stupeň ZŠ) a cvičení předškolních dětí začíná v úterý
5. října. Florbal pro žáky i žákyně (1. stupeň ZŠ, případně starší po domluvě) začíná v říjnu, datum bude upřesněno. Informace k volejbalu a nohejbalu budou zveřejněny. Cvičíme v sále obce Ruprechtov (KD), případně za příznivého počasí na ploše multifunkčního hřiště (první hodiny vždy v sále KD).

Předškolní děti: je nutná společná účast minimálně jednoho z rodičů, náplní hodin je seznámení s tělocvičnou, pohybové a rytmické hry, netradiční a psychomotorické hry s využitím pomůcek (míče, balanční desky, překážky, padáky i tradiční vybavení tělocvičny – hrazda, kruhy aj.).

Mladší žáci a žákyně: bez účasti rodičů, aktivity jsou více zaměřeny na pohybové dovednosti, ale využíváme i netradiční pomůcky a trénujeme balanční a psychomotorické dovednosti.

Jak se přihlásit: v případě zájmu o cvičení prosíme o vyplnění krátkého dotazníku ke zjištění zájmu (nebo přijďte s dítětem na první cvičební hodinu). Všichni cvičící v hodinách všestrannosti i ostatních oddílů musí být z důvodů garantovaného úrazového pojištění přihlášenými členy TJ Sokol. Neregistrovaní žáci a děti samozřejmě mohou navštívit první hodiny, přihlášky do cvičení a registraci s vámi vyřeší cvičitelé. Přihlášku do TJ můžete také zaslat oskenovanou e-mailem nebo přinést osobně, případně vhodit do schránky na č.p. 240 (naleznete v záložce dokumenty). Roční známka pro členy TJ Sokol do 18 let je zpoplatněna částkou 50 Kč, další poplatky nejsou vybírány.

Přihlášky: také můžete stáhnout v sekci dokumenty, zde je umístěn i dokument ke GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů členů i zákonných zástupců.

Hygienická opatření: v průběhu hodin dodržujeme pravidla nastavená MZD, předškolní děti
v současné době nemají povinnost být testovány a předpokládáme, že žáci procházejí pravidelným testováním v ZŠ. Pravidla pro pohyb dětí/žáků regulujeme podle platných nařízení vlády.

úterý:
16.00 – 17.00 – předškolní děti / M. Grenarová, Jakub Gottvald (podmínkou je aktivní účast rodiče)
17.00 – 18.00 – mladší žáci a žákyně / J. Gottvald, M. Lukáč, L. Vágnerová
18.00 – 20.00 – nohejbal / J. Blahout

čtvrtek:
17.00 – 18.00 – florbal, všestrannost / J. Matuška, J. Blahout, O. Špaček, R. Grenar
18.00 – 20.00 – nohejbal (15+) / J. Blahout