Běh vítězství

TJ Sokol Ruprechtov ve spolupráci s obcí Ruprechtov pořádá tradiční akci Běh vítězství, začátek akce je ve 14.00, 8. května u sokolské hospody. Běhu se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Po ukončení akce společně položíme kytici k pomníku padlých.

volejbal pro všechny

TJ Sokol Ruprechtov pořádá první ročník Volejbalu pro všechny. Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie, aktivní sportovce i amatéry.Téma dne „hrajeme pro radost i potěšení“, více informací naleznete v letáku, popřípadě získáte u Michaely Grenarové na tel. čísle: 777 836 800

volební valná hromada

V sobotu 23. 2. proběhla valná volební hromada, byl zvolen nový výbor TJ pro následující čtyřleté období. Výpis z usnesení je ke stažení v záložce dokumenty. Nejdůležitější informací pro členy je snížení výše členských příspěvků pro děti do 18. let. Cena známky je 200 Kč, děti (jejich rodiče) hradí od letošního roku pouze 50 Kč, […]

volební valná hromada

23. 2. 2019 od 14.00 v restauraci TJ Sokol Ruprechtov Zveme všechny členy TJ Sokol Ruprechtov na volební valnou hromadu. Vzhledem k nutnosti zvolení výboru TJ na období 2019 – 2022 zdvořile žádáme o co nejvyšší účast všech zletilých členů.