volební valná hromada

23. 2. 2019 od 14.00 v restauraci TJ Sokol Ruprechtov Zveme všechny členy TJ Sokol Ruprechtov na volební valnou hromadu. Vzhledem k nutnosti zvolení výboru TJ na období 2019 – 2022 zdvořile žádáme o co nejvyšší účast všech zletilých členů.