ŠKOLNÍ ROK 23/24

Pravidelné cvičení během školního roku bude probíhat ve dnech úterý a čtvrtek, viz rozpis níže. Začínáme v týdnu od 9. října. VŠESTRANNOST – ÚTERÝ – cvičení nejmladších žáků a žákyň (1. stupeň ZŠ, případně starší, mladší pouze po domluvě). FLORBAL – ČTVRTEK – pro žáky i žákyně (1. stupeň ZŠ, případně starší ). Podrobnější informace …

VALNÁ HROMADA 2023

Na základě stanov České obce sokolské svolávám valnou hromadu TJ Sokol Ruprechtov a zvu jménem výboru TJ všechny zletilé členy i případné další zájemce. Valná hromada se uskuteční v pátek 31. března 2023 od 17.30 v restauraci Sokol Ruprechtov. Drobné občerstvení zajištěno Pozvánku i s programem naleznete v tomto odkazu.

cvičební sezóna 2022/2023

První cvičební hodina proběhne v úterý 4. 10. 2022 od 17.00 na starém sále nad hospodou. Po dobu omezení provozu v KD probíhá pouze cvičení všestrannosti a sportovní hry pro žáky a žákyně ve věku 6 až 13 let (vždy úterý 17.00-18.00). Oddíl florbalu a nohejbalu zahájí činnost na konci listopadu. Podmínkou pro účast ve …

PŘERUŠENÍ CVIČENÍ

Vzhledem k současné epidemické situaci TJ Sokol Ruprechtov ruší cvičení předškolních dětí, cvičení všestrannosti i florbal a nohejbal dospělých a to do odvolání. I přes to, že cvičení dětí v neměnné skupině za dodržení určených pravidel je prozatím povoleno, rozhodli jsme se setkávání ukončit. Situace nás jako cvičitele mrzí, ale důležitější je zdraví dětí i …

Valná hromada T. J.

valná hromada T. J. Sokol Ruprechtov se uskuteční v pátek 28. 2. od 17.30 do cca 19.00 v sokolské hospodě, členové jsou srdečně zváni, na místě bude možné uhradit členské příspěvky za rok 2020, více informací poskytne Jakub Gottvald, viz kontakty.